sound of music

alone not lonely

Nature Antarctica 11

Can I work with music on?

Yes if the music is played by Mother Nature. She uses no percussions, just the whistling of breeze, the humming of bees and chirping birds.

I like my solitude most of the time but once in a while yeah! Its party time.

In fact the best time to work is between 4am in the morning to 6am.
ಪ್ಲಿನ್ಕ್ಯ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ತಿಳಿಯಬಯಸುತ್ತಳೆ . ನಾನು ಸಂಗೀತ ಕೇಳುತ್ತೇನೋ?

ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೋ? ಇಲ್ಲ ಜನ ಸಮುದಾಯ ನನ್ನನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೂ? ಒಹ್ ತಂಗಾಳಿಯೇ ನೀರಾಡಿ ನಲಿದು ಬಾ, ನಾ ಏಕಾಂಗಿನಿ ನಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಗೆಳಯರು-

ನಿಜ ಹೇಳಲು ಬ್ರಹ್ಮಮುಹುರ್ತದ ಶಾಂತತೆ, ನನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಜಾಗ್ರತಿಸುತ್ತದೆ,ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಸ್ಪುರ್ತಿಸುತದೆ .

ಶ್ರಷ್ಟಿಯ ಮೂಖರಾಗದ ವಿಸ್ಮಯ. ಹಕ್ಕಿಯ ಇಂಚರ ಶೀತಲ ಗಾಳಿಯ ರೋಮಂಚ, ಏಕಾಂತದ ತಲ್ಲಿನತೆ,ಇವು ನನ್ನ ಸಹಜ ವಾತಾವರಣ, ಆದರೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಾನೂ ಜಾತ್ರೆ-ಜನರ ಮರಳು ಹತ್ತುತದೆ.

Powered by Plinky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s